Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
EGM ANKARA YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURT BAŞVURUSU
31.07.2018  

DUYURU

 

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

 

EGM Ankara Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında barınmak isteyen Emniyet mensubu ve yakını öğrencilerin yerleştirme kayıtları ile ilgili olarak başvuru modülü yayınlanmış olup aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

YURT YERLEŞTİRMESİ İŞLEMLERİ

SIRASINDA İSTENEN BELGELER 

 

             a) T.C. kimlik fotokopisi,

            b) İki (2) adet vesikalık fotoğraf,

            c) Verem Savaş Dispanserinden alınacak akciğer film raporu,

            ç) Çalışan mensuba ait görev belgesi  (Eylül ayı içerisinde alınmış olacak)

            d) Veli ve öğrenci tarafından imzalı, o yıl için belirlenen depozito bedelinin on (10) katı tutarındaki  yükümlülük belgesi. (www.sosyalhizmetler.pol.tr ana sayfasında Müracaat Formları linkinde bulunmaktadır.) 

            e) Şehit, emeklilik, vefat durumunda ilave olarak;

            - Şehit çocukları için şehitlik belgesi, 

            - Emekli olanlar için emekli kimlik kartı fotokopisi, 

            - Malulen emekli olanlar için malullük belgesi istenir.

       (f) Kayıt yenileten veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, hastanelerde yaptırılan Hepatit–B, Hepatit-C, AIDS ve VDRL testleri ile gaita kültürü sonuçlarını kesin kayıt yaptırmak için vermek zorundadır.
 
 

            Not: Sağlıkla ilgili istenen belgelerin imza ve kaşeli olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ
Eksik Belge ile müracaatın yapılması halinde öğrencinin asıl kayıt işlemleri tamamlanmayacaktır.
 

2018 – 2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM

 

AİDAT VE DEPOZİTO ÜCRETLERİ


 

               1.      Emniyet Mensup Çocuğu           : (300 TL X 4 ay) = 1200,00 + 200,00 (Depozito) = 1.400,00 TL. 

               2.      Emniyet Mensubu Yakını           : (340 TL X 4 ay) = 1360,00 + 200,00 (Depozito) = 1.560,00 TL. 

               3.      Şehit ve Görev Malulü Çocuğu : (170 TL X 4 ay) =    680,00 + 200,00 (Depozito) = 880,00 TL. 

 

ZİRAAT BANKASI AKAY ŞUBESİ

 
IBAN NO:TR 8600 0100 0760 0599 6729 5001

 

ÖNEMLİ UYARILAR

 

a)  1. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık-Ocak) aylarına ait 4 aylık aidat ve depozito ücretleri peşin yatırılacaktır. 

b)  2. Dönem (Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran) aylarına ait 5 aylık aidat olarak Şubat ayı içerisinde yatırılacaktır. 

c)  Söz konusu ücretleri yatırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır. Ödeme yapıldığına dair banka dekontunun kayıt sırasında ilgili personele teslim edilmesi gerekmektedir. 

d)  Yukarda belirtilen ücretlere, yemek ücreti dahil değildir.

 

            2-      Öğrenci ile ilgili esaslar

 Aşağıda belirtilen şartlara sahip olan öğrenciler yurda kabul edilirler:

a) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora düzeyindeki örgün eğitim öğrenimine devam ediyor olmak,

b) Evli olmamak,

c) Öğrencinin yerleşim yerinin, yurdun bulunduğu ilin belediye sınırları dışında olması,

ç) Sosyal güvenceli herhangi bir işte çalışmamak,

d) Taksirli suçlar hariç, hakkında sabıka kaydı bulunmamak,

e) Öğrencinin toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh sağlığının bozuk olmaması veya bulaşıcı hastalığa sahip olmamak.

f) Öğrencinin kendisinin ya da annesinin, babasının veya velisinin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisaki veya irtibatı bulunmasına ilişkin devam eden adli veya idari soruşturma bulunmamak.

 

B-    MÜRACAAT ŞEKLİ VE ZAMANI

 

 a)Yurtta kalmak isteyen öğrencilerin velileri tarafından internet üzerinden yayımlanan müracaat formunun doldurulması gerekmektedir.  

 b)  Başvurular, 1–31 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.

c) Kayıtlar her sene yenilenir. Bir yıl önce yurtta kalan ve tekrar kalmak isteyen öğrencilerin de belirtilen tarihler arasında müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

C-    KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI

 

 (1) Yurda geçici kaydı yapılan öğrenciler idare tarafından internet üzerinden asil ve yedek olarak duyurulacaktır.  Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte idarenin daha sonra yapacağı duyuru ile yurda yerleştirme ve kesin kayıt işlemi yapılacaktır. Yurt görevlileri tarafından, öğrencilerden alınan belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonra öğrencilerin kayıtları yapılacaktır.

 (2) Kesin kayıt için yurdumuzca istenecek belgeler:

               a) T.C. kimlik fotokopisi,

      b) İki (2) adet vesikalık fotoğraf,

      c) Verem Savaş Dispanserinden alınacak akciğer film raporu,

      ç) Çalışan veliler için görev belgesi (Eylül ayı İçerisinde alınmış olacak)

   d) Veli ve öğrenci tarafından imzalı, o yıl için belirlenen depozito bedelinin on (10) katı tutarındaki yükümlülük belgesi.

      e) Örgün eğitim veren yükseköğrenim öğrenci programına kayıtlı olduğuna dair öğrenci belgesi.

      (3) Şehit, emeklilik, vefat durumunda ilave olarak;

     a) Şehit çocukları için şehitlik belgesi,

     b) Emekli olanlar için emekli kimlik kartı fotokopisi,

     c) Malulen emekli olanlar için malullük belgesi istenir.

   (4) Kayıt yenileten veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, hastanelerde yaptırılan Hepatit–B, Hepatit-C, AIDS ve VDRL testleri ile Gaita Kültürü sonuçlarını kesin kayıt yaptırmak için vermek zorundadır.


NOT: 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı  Yurt Online Başvuru Süresi Sona Ermiştir.

                           

​​