Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

GÖREVLERİMİZ

Giriş
  GÖREVLERİMİZ

1) Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal hizmet politikası doğrultusunda; teşkilat mensuplarının her türlü talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek, bunlara uygun plan ve programları hazırlamak, izlemek, değerlendirmek, geliştirmek ve uygulamasını sağlamak,

2) Merkez ve illerce talep edildiği takdirde kantin açma ve kapama onaylarını almak, standartlarını belirlemek, illerde bulunan kantinlerin denetim raporlarını incelemek ve merkezde oluşturulan Emniyet Genel Müdürlüğü kantin %10 merkez payları hesabını tutmak ve ödeneği olmayan kalemlerde merkezin ve illerin ihtiyaçları doğrultusunda kantin %10 paylarından yapılan harcamalara ilişkin sekretarya görevini yürütmek,

3) Merkez kuruluşuna tahsis edilmiş olan lojmanların, personele tahsisini ve dağıtımını sağlamak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerekli onayları almak, EGM ne ait lojmanlarla ilgili yönetmelik ve yönerge çerçevesinde düzenlemeleri yapmak.

4) Merkezde görevli personelin yemek ihtiyacını ucuz, kaliteli ve hijyenik ortamda temin etmek,
5) Emekli personelin emeklilik yaşamlarında sosyal hizmetle ilgili sorunlarına yardımcı olmak,

6) Tüm teşkilat personelinden gönüllülük esasına göre kesilen sosyal yardım parasından makam onaylı prensip kararları doğrultusunda yardım yapılmasını sağlamak, bu hesaba kesilen paraların günün şartlarına uygun olarak arttırılmasını teklif etmek, en yüksek nema veren kamu bankalarından birinde muhafaza edilmesini sağlamak,

7) Meslek mensupları ile ailelerinden, şehit ailelerinden, gazi veya görev malulleri ile ailelerinden, hastaneye yatanların ziyaret edilmesini, ilaç, cihaz ve benzeri ihtiyaçlarının teminini ve hasta ile cenazeler için araç tahsis edilmesini sağlamak, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Polis Sandığı ile gerekli yazışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak,

8) Teşkilatın şehit, gazi, görev malulleri ile ilgili dosya, kayıt ve istatistikleri tutmak, şehit aileleri ile ilişkileri sağlayarak şehit aileleri ve vazife malulü personellerimizin problemleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak.

9) Teşkilatın polis şehitleri ve cenaze törenleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, tören yönetmeliği ile merkezde yapılacak törenlerle ilgili Daire Başkanlığına verilen görevleri yerine getirmek, 10 Nisan kutlama törenlerinde birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

10) Sosyal tesislerin açılmasına, kapatılmasına ve faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek, bu tesislerin işletme esaslarını ve yönetim usullerini tespit etmek, sosyal tesisler ile ilgili merkeze ait işlemleri yürütmek, sosyal tesislere giriş kartı verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek,

11) Teşkilat mensuplarının işgücü verimini arttırmak amacıyla, merkezde ve illerde standartlara uygun kreş ve gündüz bakımevleri açılmasına, kapatılmasına faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

12) Emniyet teşkilatı mensuplarının yüksek öğrenim gören çocukları için yüksek öğrenim öğrenci yurtları açmak ve ilgili hizmetleri yürütmek,

13) Merkezde Kurulu bulanan işocaklarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, işocaklarında kadrolu personel bulunamaması durumunda uzmanlığı gerektiren hizmetler için ihtiyaç duyulması halinde sözleşmeli personel çalıştırmak veya işçi hizmeti veren firmalardan işe uygun personel kiralaması yapmak ya da hizmet satın almak, çalıştırılan sözleşmeli personel ya da satın alınan hizmetin iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.