Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

özel eğitime gereksinim duyan çocuk ve ailelerini destekleme projesi

Giriş
Genel Müdürlüğümüzün sosyal hizmet politikaları doğrultusunda, teşkilat mensuplarının her türlü talep ve ihtiyaçlarını belirlemek ve bunlara uygun plan/ programları hazırlamak, geliştirmek, proje çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak, Başkanlığımızın görevleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda;
Emniyet Teşkilatı Mensuplarımızdan,Özel eğitime gereksinim duyan çocuğa sahip ailelerimizin tespit edilmesine yönelik olarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının koordinesinde, Personel Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı “Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuk Ve Aileleri Destekleme Projesi” adıyla ortak bir proje çalışması başlatmıştır.
Projenin temel hedefi,özel eğitime ve desteğe ihtiyaç duyan çocuğa sahip teşkilat mensuplarımızın, ilgili kurumlarla irtibata geçerekengelli hakları konusunda doğru ve sağlıklı olarak bilgilenmelerini sağlamak ve sosyal katılım / fırsat eşitliğine yönelik sivil toplum, kamu sektörü ile üniversiteler arasında işbirliğinin güçlenmesini sağlamaktır.
Bu kapsamda, Teşkilat Mensuplarımızdan Özel eğitime gereksinim duyan (Engelli) çocuğa sahip personelin tespit edilmesi,ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması, engellilik hakları konusunda bilgilendirilmesi, çocukların topluma kazandırılmasında mensuplarımıza destek olunması, sıkıntılarının paylaşılıp toplumsal/kurumsal duyarlılık ve bilincin oluşumuna katkı sağlanması, sorun çözme yetenekleri kazandırılarak iş veriminin/personel performansının arttırılması, yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yardımcı olunmasının yanı sıra teşkilatta engelli aileye sahip personele yönelik farkındalık seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
​​