Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

müracaat şekli ve zamanı

GirişMÜRACAAT ŞARTLARI VE ZAMANI

        A-    Yurda Kabul Esasları

        B-    Müracaat Şekli

        C-    Müracaat Zamanı

        D-    Kesin Kayıt İçin Başvuru Şekli ve Zamanı

        E-    Kahvaltı, Yemek ve Diğer Giderler

        F-     Aidat Ödeme Şekli ve Zamanı

 

A-    YURDA KABUL ESASLARI


1-      Genel esaslar

Yurda öğrenci kabulü için yapılacak sıralamada, aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınır:

a) Şehit ve görev malulü olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocukları,

b) Bir önceki yıl yurtta kalan Emniyet Teşkilatı mensubu çocuklarından, süresi içinde kayıt yeniletmek üzere müracaat edenlerin, geçmiş yıllardaki durumları dikkate alınarak tutum ve davranışları iyi olanların kayıtları yenilenir. Geçmiş dönemlerde yurtlarımızda kalan ve ceza alan öğrencilerin kayıtları kesinlikle yenilenmez.

c) Öncelikle ikinci, sonra birinci bölge illerde görev yapmakta olan teşkilat mensuplarının çocukları,

ç) Merhum olan mensuplarımızın geride kalan çocukları,

d) Emniyet Teşkilatından emekli olanların çocukları,

e) Boş kontenjan bulunduğu takdirde, Emniyet Teşkilatı Mensuplarımızın önce kardeşleri, daha sonra da Emniyet Teşkilatı Mensuplarımızın yakınları müracaat ettikleri öğretim yılı için merkezde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı, illerde İl Emniyet Müdürü, eğitim öğretim kurumlarında Okul Müdürünün onayı alınmak suretiyle yurtlardan faydalandırılabilir.

 

2-      Öğrenci ile ilgili esaslar

 Aşağıda belirtilen şartlara sahip olan öğrenciler yurtlara kabul edilirler:

a) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora düzeyindeki örgün eğitim öğrenimine devam ediyor olmak,

b) Evli olmamak,

c) Öğrencinin yerleşim yerinin, yurdun bulunduğu ilin belediye sınırları dışında olması,

ç) Sosyal güvenceli herhangi bir işte çalışmamak,

d) Taksirli suçlar hariç, hakkında sabıka kaydı bulunmamak,

e) Bulaşıcı hastalığa sahip olmamak.

 

B-    MÜRACAAT ŞEKLİ

 

 (1)Yurtta kalmak isteyen öğrencilerin, internet üzerinden yayımlanan müracaat formu velileri tarafından doldurularak öğrencinin kalmak istediği yurdun bağlı olduğu birime başvurmaları gerekmektedir.

 (2) Posta ile yapılan müracaatlarda ise;

  a) Haberleşme adresi yazılı posta pulu yapıştırılmış 1 adet zarf,

  b) 1 adet vesikalık fotoğraf,

  c) Öğrencinin T.C. kimlik fotokopisi,

  ç) Pol-net ve İnternet üzerinden yayımlanan müracaat formunun velileri tarafından doldurulmuş çıktısı, ile öğrencinin kalmak istediği yurdun bağlı olduğu birime başvurmaları gerekmektedir.     

 Not: Ankara ve Konya Yüksek Öğrenim Öğrenci yurtlarına başvurular İnternet üzerinden yapılmaktadır.

C-    MÜRACAAT ZAMANI

 

 (1)  Yurtta kalmak isteyenlerin 1–31 ağustos tarihleri arasında, kalmak istediği yurdun bağlı olduğu birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

(2) Belirtilen tarihler arasında kayıt için müracaatta bulunmayanlar, ancak kontenjan kaldığı takdirde değerlendirilir.

 

Not: Yurt listesi Yurtlarımız sekmesinde  gösterilmiştir.  

 

D-    KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI

 

 (1) Yurda geçici kaydı yapılan öğrenciler idare tarafından internet üzerinden asil ve yedek olarak duyurulacaktır.  Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte idarenin daha sonra yapacağı duyuru ile yurda yerleştirme ve kesin kayıt işlemi yapılacaktır. Yurt görevlileri tarafından, öğrencilerden alınan belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonra öğrencilerin kayıtları yapılacaktır.

 (2) Kesin kayıt için yurtlarca istenecek belgeler:

               a) T.C. kimlik fotokopisi,

      b) İki (2) adet vesikalık fotoğraf,

      c) Verem Savaş Dispanserinden alınacak akciğer film raporu,

      ç) Çalışan mensuba ait görev belgesi(Eylül ayı İçerisinde alınmış olacak)

   d) Veli ve öğrenci tarafından imzalı, o yıl için belirlenen depozito bedelinin on (10) katı tutarındaki yükümlülük belgesi.

      e) İkamet belgesi (ÖğrenciyeAit)

      f) Öğrenci belgesi (Yeni kazananlar için kazandı belgesi)

Not: Yeni kazananlar  öğrenciler daha sonra okuldan onaylı öğrenci belgesi getirecektir.

(3) Şehit, emeklilik, vefat durumunda ilave olarak;

     a) Şehit çocukları için şehitlik belgesi,

     b) Emekli olanlar için emekli kimlik kartı fotokopisi,

     c) Malulen emekli olanlar için malullük belgesi istenir.

   d) Merhum mensuplarının çocukları için Sosyal Güvenlik Kurumunca adlarına düzenlenmiş olan Maaş Kartı Fotokopisi,

(4) Kayıt yenileten veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, hastanelerde yaptırılan Hepatit–B, Hepatit-C, AIDS ve VDRL testleri ile Gaita Kültürü sonuçlarını kesin kayıt yaptırmak için vermek zorundadır.

Not: Sağlıkla ilgili istenen belgelerin onaylı ve imzalı olması gerekmektedir.

E-    KAHVALTI, YEMEK VE DİĞER GİDERLER

 Emniyet Yurtlarında  yemek verilmesi halinde yemek ücretleri öğrenciler tarafından karşılanacaktır.

                           

F-     AİDAT ÖDEME ŞEKLİ VE ZAMANI

(1) Aidatlar, birinci dönem başında ekim-kasım-aralık-ocak ayları için 4 aylık, ikinci dönem başında şubat-mart-nisan-mayıs-haziran ayları için 5 aylık aidat olarak şubat ayı içerisinde yatırılacaktır.

(2) Öğrencinin yurttan ayrılması halinde o ayın (İÇİNDE BULUNULAN AY) aidat ücretinin tamamı alınır. Kalan ayların aidat ücretleri iade edilir. Yurda ara kayıtla gelen öğrencilerden, barınacakları dönemin kalan aylarının ücreti alınır.

(3) Şehit ve görev malulü mensup çocuklarından yurt aidatı alınmaz. Ancak temizlik ücreti alınır.

         (4) Ödemelerini yapmamasından dolayı yurttan uzaklaştırılan öğrencinin borcu, depozitinden düşülür.
         (5) Yukarıda belirtilen ücretlere, yemek ücreti dahil değildir.
         (6) Söz konusu ücretleri yatırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır. 
Yükümlülük senedi için tıklayınız..​.​
 
​​​​​​​