Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

müracaat şekli ve zamanı

Giriş
   

 

A-    YURDA KABUL ESASLARI


1-      Genel esaslar

Yurda öğrenci kabulü için yapılacak sıralamada, aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınır:

a) Şehit ve görev malulü olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocukları,

b) Bir önceki yıl yurtta kalan Emniyet Teşkilatı mensubu çocuklarından, süresi içinde kayıt yeniletmek üzere müracaat edenlerin, geçmiş yıllardaki durumları dikkate alınarak tutum ve davranışları iyi olanların kayıtları yenilenir. Geçmiş dönemlerde yurtlarımızda kalan ve ceza alan öğrencilerin kayıtları kesinlikle yenilenmez.

c) Öncelikle ikinci, sonra birinci bölge illerde görev yapmakta olan teşkilat mensuplarının çocukları,

ç) Merhum olan mensuplarımızın geride kalan çocukları,

d) Emniyet Teşkilatından emekli olanların çocukları,

e) Boş kontenjan bulunduğu takdirde, Emniyet Teşkilatı Mensuplarımızın önce kardeşleri, daha sonra da Emniyet Teşkilatı Mensuplarımızın yakınları müracaat ettikleri öğretim yılı için merkezde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı, illerde İl Emniyet Müdürü, eğitim öğretim kurumlarında Okul Müdürünün onayı alınmak suretiyle yurtlardan faydalandırılabilir.

 

2-      Öğrenci ile ilgili esaslar

 Aşağıda belirtilen şartlara sahip olan öğrenciler yurtlara kabul edilirler:

a) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora düzeyindeki örgün eğitim öğrenimine devam ediyor olmak,

b) Evli olmamak,

c) Öğrencinin yerleşim yerinin, yurdun bulunduğu ilin belediye sınırları dışında olması,

ç) Sosyal güvenceli herhangi bir işte çalışmamak,

d) Taksirli suçlar hariç, hakkında sabıka kaydı bulunmamak,

e) Öğrencinin toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh sağlığının bozuk olmaması veya bulaşıcı hastalığa sahip olmamak.

f) Öğrencinin kendisinin ya da annesinin, babasının veya velisinin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisaki veya irtibatı bulunmasına ilişkin devam eden adli veya idari soruşturma bulunmamak.


B-    MÜRACAAT ŞEKLİ VE ZAMANI

 

 a)Yurtta kalmak isteyen öğrencilerin velileri tarafından internet üzerinden yayımlanan müracaat formunun doldurması gerekmektedir.  

 b)  Başvurular, 1–31 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.

c) Kayıtlar her sene yenilenir. Bir yıl önce yurtta kalan ve tekrar kalmak isteyen öğrencilerin de belirtilen tarihler arasında müracaat etmeleri gerekmektedir.


 

C-    KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI

 

 (1) Yurda geçici kaydı yapılan öğrenciler idare tarafından internet üzerinden asil ve yedek olarak duyurulacaktır.  Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte idarenin daha sonra yapacağı duyuru ile yurda yerleştirme ve kesin kayıt işlemi yapılacaktır. Yurt görevlileri tarafından, öğrencilerden alınan belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonra öğrencilerin kayıtları yapılacaktır.


 (2) Kesin kayıt için yurtlarca istenecek belgeler:

               a) T.C. kimlik fotokopisi,

      b) İki (2) adet vesikalık fotoğraf,

      c) Verem Savaş Dispanserinden alınacak akciğer film raporu,

      ç) Çalışan veliler için görev belgesi (Eylül ayı İçerisinde alınmış olacak)

   d) Veli ve öğrenci tarafından imzalı, o yıl için belirlenen depozito bedelinin on (10) katı tutarındaki yükümlülük belgesi.

    e) Örgün eğitim veren yükseköğrenim öğrenci programına kayıtlı olduğuna dair öğrenci belgesi.

    

 (3) Şehit, emeklilik, vefat durumunda ilave olarak;

     a) Şehit çocukları için şehitlik belgesi,

     b) Emekli olanlar için emekli kimlik kartı fotokopisi,

     c) Malulen emekli olanlar için malullük belgesi istenir.

  

(4) Kayıt yenileten veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, hastanelerde yaptırılan Hepatit–B, Hepatit-C, AIDS ve VDRL testleri ile Gaita Kültürü sonuçlarını kesin kayıt yaptırmak için vermek zorundadır.
 
Yükümlülük senedi için tıklayınız..​.​
 
​​​​​​​